Δωρεάν μεταφορικά σε αγορές άνω των 40€

Όροι χρήσης

‘Οροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος «www.makoo.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (προϊόντα περιποίησης νυχιών και αξεσουάρ) μέσω διαδικτύου (e-shop), στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστοσελίδα” που δημιουργήθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «makoo» με ΑΦΜ 154101890, αριθμό ΓΕΜΗ 159005714000, ΔΟΥ Τριπόλεως με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : [email protected] και τηλ: +302755023659

 

Η πρόσβαση, επίσκεψη, πλοήγηση και εμπορική συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης σε συνδυασμό με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια συναλλαγών, πολιτική αγορών και επιστροφών, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής αναφερόμενοι στο εξής ως “όροι”, που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, (στο εξής καλούμενος για λόγους συντομίας “επιχείρηση”), ισχύουσα ωσάν να έχει υπογραφεί εγγράφως.

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, πλοηγείται, κάνει χρήση των υπηρεσιών ή συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης”  αναλόγως του αν περιορίζεται σε απλή πλοήγηση και επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή επιπλέον συναλλάσσεται με αυτό προβαίνοντας σε παραγγελία και αγορά προϊόντων) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και να επισκεφθεί ή να συνδιαλλαγεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη να δεσμευτεί από τους κάτωθι όρους στο σύνολό τους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να διακόψει άμεσα την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα και να μην προβεί σε οιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Μέσω της πλοήγησης του χρήστη στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση θα μπορούσε να προκύψει από την επίσκεψή του και μόνο στο«www.makoo.gr»

 

Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη άσκηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός εύλογου χρόνου οιασδήποτε από τις απορρέουσες από τους παρόντες όρους αξιώσεις του δεν επιφέρει παραίτησή του από τις εν λόγω αξιώσεις.

 

Η πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον επισκέπτη/χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη ενδέχεται να μην καλυφθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το διατιθέμενο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή του χρήστη προς πραγματοποίηση αγορών ή προς οιαδήποτε άλλη πράξη

 

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι συμπεριλαμβανομένων σε αυτούς της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πολιτικής επιστροφών, ασφάλεια συναλλαγών, τρόποι πληρωμής ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει αμέσως τους χρήστες του με σχετική ειδοποίηση εντός της ιστοσελίδας, προτρέποντας τους χρήστες να ανατρέξουν στο περιεχόμενο των τροποποιημένων όρων. Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα εν συνεχεία οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους ανατρέχοντας οι ίδιοι στους τροποποιημένους όρους.

 

Οι τροποποιημένοι όροι (updated terms) ισχύουν άμεσα από την online διάθεσή τους. Η πλοήγηση και χρήση από τον χρήστη της ιστοσελίδας μετά την προαναφερθείσα τροποποίηση των όρων τεκμαίρεται ως αποδοχή των νέων όρων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή/και προϊόν περιλαμβάνεται σε αυτό κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

 

Μέρος ή το σύνολο της ιστοσελίδας, η εξωτερική της εμφάνιση (interface), η δομή ή η σύνθεσή της (configuration) καθώς και οι τεχνικές της προδιαγραφές ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να αναβαθμιστούν αναιτιολόγητα χωρίς καμία προειδοποίηση. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος δύναται οποτεδήποτε προσωρινά ή μόνιμα να ανασταλεί ή  να τερματιστεί.

 

Ανήλικοι χρήστες

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει ο χρήστης εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να καταχωρήσει προσωπικά του δεδομένα ή/και να προχωρήσει σε παραγγελία και αγορά ενός προϊόντος είναι να είναι ενήλικος, ήτοι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συναλλάσσεται με ανηλίκους ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα αυτών.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες – προϊόντα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, τόσο αναφορικά στην ταυτότητα του makoo.ghr και της επιχείρησης όσο και των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που διατίθενται  εντός αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών ή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών και καταχωρήσεων τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά όσο και ως προς την τιμή των προϊόντων που έγιναν ακούσια εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής ή λόγω ανωτέρας βίας, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κοινή πείρα και λογική, επιφυλασσόμενο να προβεί σε διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση δικαιούται να μην αποδεχτεί παραγγελία ούτε να προχωρήσει σε σύμβαση πώλησης προϊόντος που λόγω τυπογραφικού ή εκ παραδρομής λάθους εμφανίζεται με λανθασμένη τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και το λογισμικό που την συνοδεύει διατίθεται στον χρήστη αυστηρά μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος makoo.gr  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών και σχεδιαστικών απεικονίσεων, εικονιδίων πλοήγησης, οπτικοακουστικού υλικού, του λογισμικού καθώς και του πηγαίου κώδικα, τα οποία εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή  στα προϊόντα που διατίθενται εντός αυτού αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, περιουσιακό στοιχείο και πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή πνευματική/διανοητική/βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων (κατασκευάστριας εταιρείας, συνεργατών και τρίτων φορέων), για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει την σχετική συναίνεση και άδεια χρήσης αυτών και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 “περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος, του λογισμικού ή του πηγαίου κώδικά του (source code), επανέκδοση, διάδοση, μεταφορά, οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου και των προαναφερθέντων στοιχείων του ηλεκτρονικού καταστήματος για εμπορικούς ή μη σκοπούς ή για οποιαδήποτε εμπορική ή συναφή ανταγωνιστική δραστηριότητα χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση και έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η δημιουργία παρομοιότυπου περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού με το οποίο δύναται να επέλθει σύγχυση στον μέσο καταναλωτή ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, εκτός των προβλεπόμενων στη νομοθεσία ποινών και κυρώσεων, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Υπερσυνδέσεις

Με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση και πλοήγηση των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται μέσα σε αυτό να περιλαμβάνονται υπερσυνδέσεις (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες, εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Οι εν λόγω υπερσυνδέσεις δεν τελούν υπό την εποπτεία της επιχείρησης, αλλά ελέγχονται από τρίτους. Κάνοντας κλικ στα εικονίδια Facebook, Instagram, Twitter που διατίθενται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος  ο χρήστης  μεταβαίνει στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το makoo.gr. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει να αποδεχτεί επιπλέον με τους παρόντες και τους αντίστοιχους όρους χρήσης που διατίθενται στις ανωτέρω ιστοσελίδες/εφαρμογές αντίστοιχα. Η επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται για την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων ή των υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς, για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τέτοιων υπερσυνδέσμων και για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, μη υπεχομένης της επιχείρησης ουδεμίας ευθύνης επ’ αυτών.

 

Σε περίπτωση που οι χρήστες ή οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος συνδεθούν κάνοντας login σε ιστοσελίδες των εταιρειών Facebook, Instagram, twitter οι εν λόγω εταιρείες δύνανται να συνδέσουν με το διαδικτυακό προφίλ του χρήστη (profiling) το σύνολο ή μέρος της διαδικτυακής του δραστηριότητας για παράδειγμα αριθμός και είδος ιστοσελίδων που επισκέφτηκε ο χρήστης/επισκέπτης, χρόνος παραμονής σε αυτές, στοιχεία αναζήτησης κ.α.  Εάν ο επισκέπτης/χρήστης θέλει να αποτρέψει αυτό, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook/Instagram/twitter πριν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Στην περίπτωση μετάβασης του χρήστη μέσω του λογαριασμού του στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος στο Facebook, στο Instagram ή στο twitter η επιχείρηση δύναται να ζητήσει από τον χρήστη να δώσει την άδεια του για  να έχει η επιχείρηση  πρόσβαση σε όσες πληροφορίες ο χρήστης έχει δηλώσει στο Facebook, στο Instagram ή στο twitter πχ όνομα χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και στοιχεία λογαριασμού του  που είναι δημόσια. Με την επιλογή του  να δώσει την άδεια αυτή, ο χρήστης συναινεί στην πρόσβαση του ηλεκτρονικού καταστήματος στα στοιχεία του Λογαριασμού του στο Facebook, στο Instagram ή στο twitter τα οποία είναι δημόσια, με σκοπό τη δημιουργία προφίλ για τον χρήστη, για σκοπούς στοχευμένης με βάση το προφίλ του διαφήμισης των προϊόντων του, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

 

Μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρονικού καταστήματος στο Instagram, facebook, twitter η επιχείρηση δύναται να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες προϊόντων για διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην εκάστοτε ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα.

 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν προβάλλονται διαφημίσεις τρίτων. Σε περίπτωση προβολής διαφήμισης εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς τη γνώση και συναίνεση της επιχείρησης, η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους διαφημιζόμενους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο makoo.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών καθώς των προϊόντων, των τιμών και λοιπών χαρακτηριστικών τους που πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη μη υποχρεούμενη σε αποζημίωση για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί ο χρήστης από ενδεχόμενη ακύρωση παραγγελίας, από ματαίωση ή καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής. Δεν δύναται να εγγυηθεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι πάντοτε διαθέσιμα, ωστόσο δεσμεύεται να ενημερώσει σε εύλογο χρόνο τον χρήστη περί της διαθεσιμότητας ή μη αυτών με βάση το δεδομένο απόθεμά της. Τα διατιθέμενα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντα και το συνοδευτικό με αυτά διευκρινιστικό υλικό παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ακαταλληλότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

 

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της να είναι προσβάσιμη/διαθέσιμη με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή, χωρίς ωστόσο να δύναται να εγγυηθεί στο χρήστη την αδιακώλυτη και συνεχή πρόσβασή του σε αυτή. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, για την μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας ή για παράνομες παρεμβάσεις τρίτων σε αυτήν ή (πχ υποκλοπές σε προσωπικά δεδομένα, αποκρυπτογράφηση κωδικών, δεδομένων), σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν ιοί (viruses), άλλο επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια στοιχεία και μεταδοθεί στις συσκευές των χρηστών. Σε περίπτωση βλάβης στις συσκευές των χρηστών εξαιτίας των ανωτέρω, το κόστος αυτών το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης /χρήστης.

 

Η επιχείρηση δεν έχει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προσωρινής θέσης του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα στον server του ηλεκτρονικού καταστήματος, εργασίες τεχνικής επισκευής, συντήρησης της εφαρμογής ή αναβάθμισης του λογισμικού της.

 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης μας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο επιστροφές προϊόντων και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική), η οποία συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε  απώλεια δεδομένων, (διαφυγόντων) κερδών, αποζημίωση, έξοδα, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη κλπ), για οποιαδήποτε αξίωση αστικής ή ποινικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης δικαστικής δαπάνης ή χρηματικής ποινής, που σχετίζεται με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη, επισκέπτη ή οποιονδήποτε τρίτο, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, η οποία οφείλεται σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης χρονικής λειτουργίας της ιστοσελίδας, σε αδυναμία παροχής προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε διατιθέμενα προϊόντα ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε προηγουμένως ειδοποιηθεί από τον χρήστη/τρίτο, γνώριζε ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης/έγερσης ζημίας, αστικής/ποινικής αξίωσης και συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

 

Δημιουργία λογαριασμού – Εγγραφή μέλους

Για την παραγγελία ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και για την ολοκλήρωση της αγοράς δεν είναι απαραίτητο ο επισκέπτης να εγγραφεί και να δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την ιδιότητά του ως απλού επισκέπτη και μόνο.

 

Αποκτώντας ο χρήστης την ιδιότητα του μέλους δύναται να προβεί σε εξατομικευμένη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ανατρέχοντας στο ιστορικό συναλλαγών του ή να προβεί σε αναζήτηση προϊόντων που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε παραγγελία αυτών μέσω της προσθήκης στο καλάθι αγορών, σε ολοκλήρωση της αγοράς τους επιλέγοντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αμέσως μόλις ο χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα αποστέλλεται σε αυτόν ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του στην ιστοσελίδα.

 

Η επιχείρηση θεωρεί ότι  τα πρόσωπα που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και συναλλάσσονται μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή δήλωσης εγγραφής μέλους προς χρήση των υπηρεσιών και παροχών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

 

Η εγγραφή ως μέλος και δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν. Η εγγραφή ως μέλος προϋποθέτει την καταχώρηση από τον χρήστη των αληθινών του στοιχείων.

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού θα ζητηθεί υποχρεωτικά από τον χρήστη να εισάγει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Περαιτέρω για την εγγραφή μέλους θα ζητηθεί από τον χρήστη ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται. Με τη χορήγηση των ως άνω προσωπικών δεδομένων του ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην επιχείρηση να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα καθώς και τον κωδικό πρόσβασής του προκειμένου μέσω αυτού να εισέρχεται και να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ο λογαριασμός του χρήστη είναι προσωπικός, μοναδικός και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Κάθε φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς μέλους στο makoo.gr.

 

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την απώλεια των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες της και τις συνέπειες της απώλειας αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και γενικά πιθανή παραβίαση ασφαλείας του ο χρήστης οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του δημιουργώντας έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω του συστήματος αυτόματης υπενθύμισης κωδικών και να επικοινωνήσει άμεσα με την επιχείρηση. Το makoo.ge συνιστά στους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τον κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας και να αποφεύγουν τη χρήση απλοϊκών και εύκολα αναγνωρίσιμων κωδικών.

 

Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύεται η επιλογή και η χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιουδήποτε γενικά δεδομένου που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή με κάποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του (όπως administrator, admin, webmaster κ.α.). Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάποιο από τα παραπάνω ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους όρους του παρόντος, να απενεργοποιήσει, να μπλοκάρει ή και να διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό του χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη μη επιτρέποντας σε αυτόν να δημιουργήσει στο μέλλον νέο λογαριασμό.

 

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό ως ανωτέρω αναλαμβάνει:

α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες

β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία του λογαριασμού του καθώς και άλλων δεδομένων που εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

γ) να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας του Διαδικτύου.

 

Υπηρεσία ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter)

Προϋπόθεση για να παραλαμβάνει ο χρήστης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) είναι να έχει προηγουμένως εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία, ήτοι να έχει καταχωρήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του στην υπηρεσία newsletter της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή το makoo.gr θα αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, διαφημίσεις, εμπορικές συνεργασίες κ.α.

 

Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία του newsletter μας, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο «unsubscribe» που βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων των newsletter μας. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να καταχωρηθούν οι αιτήσεις σας στο σύστημά μας, επομένως ενδέχεται να εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Η makko.gr έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά ασφαλείας με σκοπό να προστατεύονται και να διατηρούνται επί μονίμου βάσεως ασφαλείς οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η ιστοσελίδα makoo.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, για ασφαλείς online συναλλαγές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών το makoo.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL με κωδικοποίηση μέσω της οποίας τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης κωδικοποιούνται και κρυπτογραφούνται, ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την online μεταφορά τους μεταξύ του προγράμματος περιήγησης του χρήστη (browser) και της ιστοσελίδας. Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας και του browser των χρηστών γίνεται με κρυπτογράφηση και παραδίδονται μέσω HTTPS. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κωδικού. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται στον server της επιχείρησης. Ο server της ιστοσελίδας προστατεύεται από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και διαθέτει τοίχο προστασίας (firewall).

 

Υποχρεώσεις και ευθύνη χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επισκέπτεται και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας με σύννομο τρόπο με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δεσμευόμενος να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή ενέργεια συνιστώσα πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

O χρήστης ευθύνεται και υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην επιχείρηση, στους συνεργάτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο  για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

 

Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα προσωπικά του δεδομένα που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα και οτι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησής του (ονοματεπώνυμο) και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνικοί αριθμοί, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που καταχωρεί εντός της ιστοσελίδας αντιστοιχούν στους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις online φόρμες επικοινωνίας και παραγγελίας. Το περιεχόμενο των στοιχείων παραγγελίας που συμπληρώνεται ελεύθερα από τον ίδιο τον χρήστη δεν υποβάλλεται σε προκαταρκτικό έλεγχο καταλληλότητας από την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες.

 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη συσκευή του και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων σε αυτή που προέρχεται από τη χρήση της ιστοσελίδας μη υπεχομένης της επιχείρησης ουδεμίας ευθύνης.

 

Η επιχείρηση με εξαίρεση το περιεχόμενο των emails που αποστέλλονται από την ίδια στα πλαίσια της κατάρτισης σύμβασης πώλησης, ή των ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταδιδόμενη πληροφορία ή περιεχόμενο αποσταλεί, δημοσιευτεί, καταχωρηθεί από τον ίδιο το χρήστη, το οποίο προκαλεί βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα), προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών ή τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε προσώπου, προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, συνεπάγεται πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους, περιλαμβάνει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό ή υβριστικό περιεχόμενο, λέξεις ή σύμβολα που είναι προσβλητικά είτε γενικά ή προς άτομα συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικής ομάδας. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει υιούς λογισμικού, μολυσμένα αρχεία ή κώδικες. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας της ιστοσελίδας για αποστολή μηνυμάτων (spam) και για οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θεωρηθεί κακόβουλη.  Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω παραβατικές συμπεριφορές ή παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή περιέλθει εις γνώση της επιχείρησης ότι οποιοδήποτε υλικό προκαλεί βλάβη ή ζημία σε τρίτους η επιχείρηση δύναται να  διακόψει την χρήση, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του λογαριασμού ή τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν έχει ουδεμία απαίτηση ή αξίωση σε βάρος της επιχείρησης εξαιτίας της διακοπής των προσφερόμενων υπηρεσιών προς αυτόν. Η επιχείρηση δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη μεταδίδει παρόμοιο ή παράνομο υλικό ή πληροφορία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει την επιχείρηση σε περίπτωση που από δική του καταχώρηση που ανήρτησε με περιεχόμενο παράνομο ή λόγω ανακριβούς ή αναληθούς καταχώρησης στοιχείων κατά την εγγραφή του  δύνανται να εγερθούν αξιώσεις τρίτων εις βάρος της επιχείρησης.

 

Τιμολογιακή πολιτική

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τις αναγραφόμενες τιμές στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς προειδοποίηση.

 

Παραβίαση όρων

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος σε κάποιον χρήστη σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει μεμονωμένα ή συστηματικά τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ειδικότερα οι συναλλακτικές σχέσεις των μερών κατά την παραγγελία και την αγορά προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΑΚ αναφορικά με την πώληση προϊόντων, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και τις λοιπές διατάξεις του νόμου. Αποδεχόμενος τους παρόντες όρους ο χρήστης αποδέχεται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της επιχείρησης και οποιουδήποτε χρήστη αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι απαραίτητο να προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μεταξύ των μερών κοινή αμοιβαία αποδεκτή λύση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” www.synigoroskatanaloti.gr.

 

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το σύνολο των παρόντων όρων αποτελεί την ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης υπερισχύει κάθε προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

Η αρχική ελληνική έκδοση αυτών των όρων έχει μεταφραστεί περαιτέρω σε διαφορετικές γλώσσες. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των παρόντων όρων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων, υπερισχύει με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου η ελληνική έκδοση των όρων.

 

Επικοινωνία

Ο χρήστης καλείται πριν συναλλαγεί με οποιοδήποτε τρόπο με το ηλεκτρονικό κατάστημα (εγγραφή, πραγματοποίηση παραγγελίας/ αγοράς) να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης μέρος των οποίων είναι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων  και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς στο σύνολό τους.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες όρους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους παρόντες όρους μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

 

 

Ανακάλυψε τα προϊόντα k-beauty βραβευμένα από το περιοδικό Allure USA και το 2020 Korean Glowpick Consumer Beauty Awards.
Ανακάλυψε τα προιοντα vegan K-beauty που λατρεύει η παγκόσμια κοινότητα
Ανακάλυψε τα κορεάτικα προϊόντα clean beauty.